Systema ønsker å være store nok til å ta spennende oppdrag og små nok til å være effektive.
Vi ønsker i god dialog med våre kunder å utvikle kostnadseffektive og funksjonelle løsninger.

SYSTEMA AS er en ledende leverandør av transport og spedisjonsløsninger i det norske markedet. Vår programvare, SYSPED, består av flere moduler med spesifisert funksjonalitet. Modulene kan benyttes enkeltvis eller sammen i et totalsystem. Elektronisk samhandling via ulike samarbeidspartnere, gjør informasjon lett tilgjengelig, og effektiviserer hverdagen. Våre kunder kan benytte SYSPED på sin egen server, eventuelt velge leiekjøring på server hos SYSTEMA.

sysped

Nyheter

Fortolling Avgiftsgrunnlag Norge

7. april 2017

Hva tilbys i Systema sin fortolling løsning? Systema har utarbeidet en web – løsning der kunde el...

Les mer

Rubrikk 46 på tolldeklarasjonen

27. januar 2017

Vi får stadig henvendelse fra kunder om at rubrikk 46 statistisk verdi på tolldeklarasjonen ikke ...

Les mer

Endring i Tollvesenets rundskriv om Tollkreditt og merverdiavgift ved innførsel

2. januar 2017

Info om deklarering i TVINN fra toll.no er endret. Avsnittet under er endret, her stod det tidlig...

Les mer