Systema ønsker å være store nok til å ta spennende oppdrag og små nok til å være effektive.
Vi ønsker i god dialog med våre kunder å utvikle kostnadseffektive og funksjonelle løsninger.

SYSTEMA AS er en ledende leverandør av transport og spedisjonsløsninger i det norske markedet. Vår programvare, SYSPED, består av flere moduler med spesifisert funksjonalitet. Modulene kan benyttes enkeltvis eller sammen i et totalsystem. Elektronisk samhandling via ulike samarbeidspartnere, gjør informasjon lett tilgjengelig, og effektiviserer hverdagen. Våre kunder kan benytte SYSPED på sin egen server, eventuelt velge leiekjøring på server hos SYSTEMA.

sysped

Nyheter

Miljøgebyrer skal ikke oppkreves av Tollvesenet etter 1.7.16

27. juni 2016

Tollvesenet vil sette sluttdato på de aktuelle gebyrene, slik at de ikke blir gyldige etter 01.07...

Les mer

Tollvesenet har publisert kursdatoer høsten 2016

18. mai 2016

Basiskurs i tollbehandling Kurs i utførsel Kurs i toll- og avgiftsfritak, midlertidig innførel og...

Les mer

Kode for følsomme varer i NCTS utgår 1.mai 2016

28. april 2016

Lenke til Tollvesenets melding I Sysped kan dere fjerne kodene for følsomme varer: Meny TET, valg...

Les mer