Validering av containernummer i TVINN

By Trond Hyttan / 23. april 2019 / Nyheter / No Comments

Melding fra Toll: 1. mai blir det validering av container og containernummer ved deklarering i TVINN  Når det deklareres at varene fraktes i container i rubrikk 19(kode 1) så skal containernummer oppgis i rubrikk 31 varebeskrivelsen. Dette medfører programendringer, for å få lagt containernr...

Read More

Systema joins the WiseTech Global group

By Trond Hyttan / 1. februar 2019 / Nyheter / No Comments
Read More

Systema AS, Nyhetsbrev nr. 1/18

By Trond Hyttan / 21. februar 2018 / Nyheter / No Comments

Denne gangen vil vi bl.a. informere om utvidelser i systemet for oppfølging/purring av Rückattester Nyhetsbrev 01.18

Read More

Julehilsen fra Systema AS

By Trond Hyttan / 22. desember 2017 / Nyheter / No Comments

De beste ønsker for julen og det nye året Med takk for  godt samarbeid i året som har gått   Hilsen alle oss hos Systema AS Julehilsen fra Systema

Read More

Nyhetsbrev fra Systema AS

By Trond Hyttan / 22. desember 2017 / Nyheter / No Comments

Se vedlagte nyhetsbrev, hvor vi forteller om nytt analyseverktøy for fortolling, og endringer i.f.m. endringer i dagsoppgjør-faktura Nyhetsbrev 02 17

Read More

Nye kontrollkoder i TVINN

By Trond Hyttan / 11. desember 2017 / Nyheter / No Comments

Melding fra Toll: Nye koder i TVINN: S1 og S3 Det er opprettet koder for radioaktive legemidler, radioaktive strålekilder og sterke laserpekere. Innførsel av radioaktive legemidler Ny kode S1 er opprettet i TVINN. Du skal bruke koden når du innfører radioaktive legemidler som krever tillatelse fr...

Read More

15. september 2017 endres det i postnummerregisteret

By Trond Hyttan / 15. september 2017 / Nyheter / No Comments

Posten foretar noen endringer i postnrummer fra 15.09.17 Vi anser dette for å være så små endringer at vi ikke vil foreta oppdateringer fra oss. Men ønsker dere assistanse, er det bare å kontakte oss. Meldingen fra Posten Norge: 15. september 2017 foretar Posten endringer i postnummerregisteret. ...

Read More

Fortolling Avgiftsgrunnlag Norge

By Birgit Vegheim / 7. april 2017 / Nyheter / No Comments

Hva tilbys i Systema sin fortolling løsning? Systema har utarbeidet en web – løsning der kunde eller kundes kunde kan få en totaloversikt over mva -detaljene: – oversikt over mva -detaljene – detaljert oversikt pr deklarasjon – totaler på mva for ingen avgift, 15% eller 25% – seleksjon på spesifi...

Read More

Rubrikk 46 på tolldeklarasjonen

By Trond Hyttan / 27. januar 2017 / Nyheter / No Comments

Vi får stadig henvendelse fra kunder om at rubrikk 46 statistisk verdi på tolldeklarasjonen ikke er utfylt når det er flere enn 1 varelinje Rubrikkene 31 – 46 på tolldeklarasjonens hovedside gjelder varepost 1 Ved 1 varepost er disse feiltene fyllt ut. Men ved flere enn en varepost, skal di...

Read More

Endring i Tollvesenets rundskriv om Tollkreditt og merverdiavgift ved innførsel

By Trond Hyttan / 2. januar 2017 / Nyheter / No Comments

Info om deklarering i TVINN fra toll.no er endret. Avsnittet under er endret, her stod det tidligere at man skulle benytte betalerkode D(dagsoppgjør) ved deklarasjoner som kun skulle belastes med MVA. Nå skal man ikke det likevel, man skal benytter betalerkode M(månedsoppgjør) som tidligere.   Le...

Read More