Vi har ett akut planerat driftstopp i TDS och NCTS lördagen den 14 september klockan 08:00 till lördagen den 14 september klockan 12:00.
Flertalet korta störningar under vilka det EJ kommer gå att skicka in elektroniska deklarationer till TDS.

We have an emergency planned maintenance in TDS och NCTSfrom 2019-09-14 08:00:00 to 2019-09-14 12:00:00 CEST.
Several short disturbances during which it will not be possible to send in electronic declarations to TDS.

Med vänlig hälsning/Kind regards
IT-support