EDI – TietoEVRY – varsler om teknisk vedlikehold -/- EDI – TietoEVRY notifies about technical maintenance 21.06.2020 kl.00-04

By Trond Hyttan / 17. juni 2020 / Driftsmeldinger / No Comments

Vi planlegger et vedlikehold av XIB plattformen natt til søndag 21.06.2020 , klokken 00:00-04:00.Dette vil medføre ca 30 min nedetid. Endelig varsling om gjennomføring kommer på fredag 19.06 , da vi avventer godkjenning fra change management i TietoEVRY. We have scheduled maintenance on the XIB p...

Read More