Vi planlegger et vedlikehold av XIB plattformen natt til søndag 21.06.2020 , klokken 00:00-04:00.
Dette vil medføre ca 30 min nedetid.

Endelig varsling om gjennomføring kommer på fredag 19.06 , da vi avventer godkjenning fra change management i TietoEVRY.


We have scheduled maintenance on the XIB platform night to Sunday 21.06.2020 at 00:00-04:00.
This will cause a downtime for aproximetly 30 minutes.

Final notification of implementation will be sendt out on Friday, 19.06. As we are awaiting approval from change management in TietoEVRY

Vennlig hilsen

TietoEVRY
Data Platforms

www.evry.com