Tollvesenet har lagt ut informasjon om overføring av oppgaver fra Tollvesenet til Skatteetaten

Klikk for tollvesenets informasjonsskriv