• Elektronisk omberegning til Tollvesenet
Vi er som programleverandør, invitert til å delta i testing av denne løsningen. Dette er vi i gang med og ser fram mot denne funksjonaliteten i Sysped.

Klikk lenka for å se Tollvesenets informasjon:
omberegning