Tollvesenet har endret filformatet på nedlastingsfilene (SYTADINT)

Bl.a. er nå satsene for bilaterale avtaler med i tolltariffen.

Hvis dere ønsker oppgradering av disse programmene, ta kontakt med Systema Helpdesk – 2266 0658

Oppgraderingen er estimert til 4 timer, og kan foretas på dagtid. P.g.a. databaseendringer, vil det kreves en stopp på 10 minutter i arbeide med fortollinger