Info om deklarering i TVINN fra toll.no er endret.
Avsnittet under er endret, her stod det tidligere at man skulle benytte betalerkode D(dagsoppgjør) ved deklarasjoner som kun skulle belastes med MVA. Nå skal man ikke det likevel, man skal benytter betalerkode M(månedsoppgjør) som tidligere.
 

Lenke til hele meldingen:Tollkreditt og merverdiavgift ved inngørsel