Tollvesenet innfører pr. 15.06.13 ny versjon av CUSRES for TVINN innførsel.