Hvilke endringer iverksettes?

 • Det innføres ny ordning for innførselsmerverdiavgift, for mva – registrerte virksomheter.
 • Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift overføres fra Tolletaten til Skatteetaten.
 • Innførselsmerverdiavgiften skal egenfastsettes og innberettes av virksomheten på ny skattemelding.
 • Innførselsmerverdiavgift skal ikke lenger fastsettes og betales ved innførselstidspunktet, men innberettes samtidig som inngående mva.
 • Mva-grunnlaget vil ikke lenger vises på tolldeklarasjonen rubrikk 47.
 • Den næringsdrivende som er registrert mva-pliktig er selv ansvarlig for å beregne avgiftsgrunnlag og utregne innførselsmerverdiavgiften.

 

Hva tilbys i Systema sin fortollings løsning?

 • Tolldeklarasjonen som sendes til kunde vil inneholde et ekstra ark som viser avgift spesifikasjonen.
 • Avgift spesifikasjonen viser det som er beregnet på bakgrunn av Tollvesenet sine regler.
 • Sysped kunderegister får et nytt felt som vil gi mulighet til avgift spesifikasjon = ja/nei.
 • Systema har utarbeidet en web – løsning der kunde eller kundes kunde kan få en totaloversikt over mva-detaljene:
  – oversikt over mva-detaljene
  – detaljert oversikt pr deklarasjon
  – totaler på mva for ingen avgift, 15% eller 25%
  – seleksjon på spesifisert dato intervall
  – resultatet vises i excel, der fil kan konverteres til ønsket format fra kunde
  – avstemme med oversikt i Altinn, som kun kommer en gang pr. mnd