Melding fra Toll:

Nye koder i TVINN: S1 og S3
Det er opprettet koder for radioaktive legemidler, radioaktive strålekilder og sterke laserpekere.

Innførsel av radioaktive legemidler
Ny kode S1 er opprettet i TVINN. Du skal bruke koden når du innfører radioaktive legemidler som krever tillatelse fra Statens strålevern.
Se § 9 i) i strålevernforskriften

Innførsel og utførsel av sterke radioaktive strålekilder
Ny kode S1 er opprettet i TVINN. Du skal bruke koden når du skal innføre og utføre sterke radioaktive strålekilder som krever tillatelse fra Statens strålevern.
Se § 9 p) i strålevernforskriften

Innførsel og utførsel av sterke laserpekere
Ny kode S3 er opprettet i TVINN. Du skal bruke koden når du skal innføre og utføre sterke laserpekere.

Se § 10 i strålevernforskriften

Lenke til Tollvesenets melding

Kodene legges inn via vedlikehold gyldige koder TVINN:
Meny SADI, pkt 10, valg B