Det er endel endringer i prosedyrekoder i TVINN fra 1.4.

Disse kan dere vedlikeholde selv fra meny SADI, pkt. 10 – valg 1 for import, valg 9 for eksport

Klikk for lenke til Tollvesenet