Systema har inngått samarbeid med Navitro AS.

Navitro er et selskap som tilbyr tjenester knyttet til tolkning og verifisering av fakturabilag, transport – og fortollingsdokumenter.

Systema har kunder som er i produksjon både når det gjelder tolkning av tolldokumenter og fakturabilag.

Sysped er tett integrert med tolkeløsningen fra Navitro.

Kan dette være interessant for dere, så ta kontakt!