Nya Tulltaxan påverkar uppgiftslämningen

Från 1 februari 2016 kommer import- och exportdeklarationerna att valideras mot nya Tulltaxan. Uppgiftslämningen påverkas, bland annat genom ett antal nya och förändrade dokument- och tilläggskoder.

Uppgiftslämningen förändras i samband med att Tullverket inför

  • EU-gemensamma beräkningsenheter och beskattningsgrunder.
  • Nya och förändrade svarskoder.
  • Validering av växtskydds- och kontrollavgifter.
  • Nya dokument- och tilläggskoder.

Utfyllende informasjon finnes her

Div informasjon. Instruksjonsfilmer etc for Tulltaxan søksystem finnes her