Accelerator AS er de sist ankomne brukere av Sysped på egen server. De er brukere av store deler av Sysped på grunn av sin aktivitet hvor de tar totalansvaret for kundenes transporter. De benytter både transportmodulen for eksport og import i tillegg til distribusjon og transport innland. De benytter også fortollingsmodulene i Sysped som en del av sin spedisjon.

Vier stolte av og glade for å ha Accelerator med på laget og ønsker de lykke til framover.

Se forøvrig mer informasjon om Accelerator på deres egen hjemmeside www.accelerator.no