Från och med 1 Januari 2015 får inte Tullverket längre kräva in moms. Momsen skal i fortsättningen krävas in av skatteverket.

Hur detta ska gå till kan man läsa om här

Systema håller på att ändra programvaran så att det kommer att fungera 1/1-2015.
Redan nu uppger man ju EORI-nummer till mottagaren. Det nya är att också VAT-nr ska anges.
Det är bra om ni säkrar att de kunder som ni har är registrerade med VAT-nr.
PS: EORI och VAT-nr behöver inte alltid vara det samma!