Systema AS holder seg oppdatert på situasjonen vedr. Brexit, og evt. konsekvenser for tollbehandling i Norge.

Vi har ennå ikke mottatt melding fra Toll om evt. endringer, men vil sette i gang arbeidet med evt. endringer så fort det foreligger.

Lenke til Tolletatens Brexit-side: https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-direktoratet/brexit—oppdatert-informasjon-til-naringslivet/

Lenke til Regjeringens Brexit-side: https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/brexit_forberedelser/id2645433/