SYSPED støtter nå eAWB for kunder som har TVIS (TradeVision) koblet mot SYSPED

Klikk for lenke til IATAs side om eAWB