Elektronisk omberegning i TVINN vil fra 01.10.2015 bli utvidet med flere typetilfeller. Da kan flere deklarasjoner omberegnes elektronisk. Dette vil effektivisere saksbehandling ytterligere.

Klikk lenka for oppdatert liste over typetilfeller.

Typetilfeller_elektronisk_omberegning_gjeldende_fr_01.10.2015

Kodene legges inn i sysped slik:

Meny SADI
Valg 10, vedlikehold gyldige koder (SAD)
Velg type O
for å legge inn nytt typetilfelle