Lenke til Tollvesenets melding

I Sysped kan dere fjerne kodene for følsomme varer:

Meny TET, valg 61 – kodetype 64