Se vedlagte nyhetsbrev, hvor vi forteller om nytt analyseverktøy for fortolling,
og endringer i.f.m. endringer i dagsoppgjør-faktura

Nyhetsbrev 02 17