Myndighetene er i gang med forberedelse av fjerning av MVA-fritak for sendinger med verdi under kr. 350,-

Vi har ikke mottatt informasjon fra Tolletaten vedr. dette.

Det foreligger et høringsutkast fra Finansdepartementet som hadde svarfrist 05.08.19.

Systema AS følger med på hvilke konsekvenser dette har for fortolling, og vil fortløpende oppdatere informasjonen her

Lenke til høringsnotatet https://www.regjeringen.no/contentassets/c63e3333274a4a05b4b41045eedd7695/horingsnotat.pdf