Vi får stadig henvendelse fra kunder om at rubrikk 46 statistisk verdi på tolldeklarasjonen ikke er utfylt når det er flere enn 1 varelinje

Rubrikkene 31 – 46 på tolldeklarasjonens hovedside gjelder varepost 1
Ved 1 varepost er disse feiltene fyllt ut.
Men ved flere enn en varepost, skal disse opplysningene skrives ut på tilleggsark

Det er også strukturen i TVINN-meldingen., Ved flere enn en varepost er feltene tomme på hovedarket

Det er ingen endringer her i.f.m. nye MVA-regler fra 01.01.2017