Melding fra Toll:

1. mai blir det validering av container og containernummer ved deklarering i TVINN

 Når det deklareres at varene fraktes i container i rubrikk 19(kode 1) så skal containernummer oppgis i rubrikk 31 varebeskrivelsen.

Dette medfører programendringer, for å få lagt containernr. med riktig merke i Edifact-meldingen.
Ta kontakt hvis dere ønsker at vi utfører endringen hos dere.